เรียนศิลปะเชียงใหม่

เรียนศิลปะเชียงใหม่

คอร์สเรียนศิลปะ 

– เรียนรู้เรื่องการวาดรูป แสงและเงา
– เรียนรู้เรื่องของสี การใช้สีให้ภาพน่าสนใจ
– เรียนรู้สีน้ำ สีช็อก  สีไม้ สีโปสเตอร์การวาดภาพ
– เน้นเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน สนุกสนาน 
– เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง ต่อ ครั้ง

เวลาสอนที่เปิด 
วันอาทิตย์ 9.00 – 11.00 น. (ครูเอ้)

รายละเอียดของคอร์ส
– รับสมัครผู้เรียนตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป