เรียนเปียโนเชียงใหม่

” การเรียนเปียโน ไม่ได้ช่วยเพิ่มทักษะด้านดนตรีเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยเรื่องสมาธิ การพัฒนาสมองทั้งซีกซ้าย-ขวา และช่วยเพิ่มการเรียนรู้ด้านภาษาอีกด้วย ที่สำคัญเปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่าย 
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ทางด้านดนตรี “

เราเปิดสอนเปียโนเชียงใหม่ มีทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนเปียโน ตัวต่อตัว โดยใช้หลักสูตรมาตรฐาน ” Hal Leonard “ ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนเปียโน เข้าใจง่าย พัฒนาได้เร็ว และเรายังหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่ต้องการวัดผลการเรียน ” ABRSM “ (The Associated Board of the Royal Schools of Music)

เรียนเปียโนเชียงใหม่

เรียนเปียโนเชียงใหม่:
เรียนตัวต่อตัว (เรียนเดี่ยว) สอนทั้งทฏษฎีและปฏิบัติ
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ได้ความรู้ และ ความสนุกสนาน

การเรียนเปียโน ช่วยพัฒนาสมอง เพิ่มสมาธิ เพิ่มการจดจำ ทำให้ผู้เรียนจดจ่อ สร้างเสริมบุคลลิคภาพ มีความั่นใจ กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม

รับสอนเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป สอนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
สามารถเลือกเวลาเรียนได้
สถานที่เรียนอยู่ในหมู่บ้าน กุลพันธ์วิลล์ 9
หางดง เชียงใหม่

ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันดนตรีชั้นนำระดับโลก 4 แห่ง รวมตัวกันเพื่อวางแนวทางการสอบด้านดนตรีให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับ World Class

• Royal Academy of Music, London
• Royal College of Music, London
• Royal Northern College of Music, Manchester
• Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow

ABRSM ดำเนินการสอบมาแล้วกว่า 130 ปี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศอังกฤษ และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในแต่ละปีมีผู้เข้าสอบมากกว่า 630,000 คน จากมากกว่า 93 ประเทศ

บริการให้เช่าห้องซ้อมเปียโน 
350 บาท/ชั่วโมง

เรียนเปียโน เรียนแล้วได้อะไร ?
 1. เรียนเปียโน ช่วยเรื่องการพัฒนาสมองในส่วนการฟัง และ ช่วยเพิ่มความจำ
 2. เรียนเปียโน ช่วยเพิ่มทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
 3. เรียนเปียโน ช่วยให้การเรียนภาษาดียิ่งขึ้น
 4. เรียนเปียโน เพิ่มทักษะในการอ่านหนังสือ ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น
 5. เรียนเปียโน ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 6. เรียนเปียโน ช่วยให้มีการบริหารเวลาให้ดีขึ้น
 7. เรียนเปียโน ช่วยให้มีวินัยและความอดทนมากขึ้น
 8. เรียนเปียโน ช่วยเสริมสร้างการสร้างกล้ามเนื้อมือและช่วยการประสานมือกับตา
 9. เรียนเปียโน ช่วยปรับปรุงเรื่องจังหวะในการเล่น
 10. เรียนเปียโน ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง
 11. เรียนเปียโน ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล
 12. เรียนเปียโน ช่วยให้เพลิดเพลิน และผ่อนคลาย
 13. เรียนเปียโน ช่วยในการเรียนรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย
 14. เรียนเปียโน ช่วยพัฒนาโครงสร้างสมองและความสามารถทางจิตใจ
 15. เรียนเปียโน ช่วยเรื่องการเรียนวัฒนธรรม
ครูสอนเปียโน
เรียนเปียโนเชียงใหม่

ปรางทอง บุญประเสริฐ (ครูจอย)

วิชาที่สอน : เปียโน ไวโอลิน
– จบการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล เอกเปียโน  มหาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ปี 2556)
– จบการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ (ปี 2561)
– ประบการณ์สอนดนตรี เด็ก ผู้ใหญ่ มาแล้วกว่า 10 ปี

เรียนเปียโนเชียงใหม่

ขนิษฐา ร่มกิตติคุณ (ครูกิ๊บ)

วิชาที่สอน : เปียโน 
– จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต
  สาขา ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2562)