โดเรมีมิวสิค

เรียนเปียโน เรียนไวโอลิน หางดง แม่เหียะ เชียงใหม่

เปิดทำการ

ติดต่อได้เวลา 9.00 -18.00 น

วิชาที่สอน

เปียโน , ไวโอลิน

เรียนตัวต่อตัว

คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว

เบอร์ติดต่อ

087-6616864 , 0881371126

คอร์สเรียนเปียโน

เรียน 4 ครั้งต่อคอร์ส (ครั้งละ 1 ชม.)
เรียนตัวต่อตัว (เรียนเดี่ยว) สอนทั้งทฏษฎีและปฏิบัติ
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ได้ความรู้ และ ความสนุกสนาน
สามารถเลือกเวลาเรียนได้ 
สถานที่เรียนอยู่ในหมู่บ้าน กุลพันธ์วิลล์ 9
ถนน เชียงใหม่-หางดง , แม่เหียะ
สนใจโทร 087-6616864,088-1371126 (ครูจอย)

2,000 บาท

คอร์สเรียนไวโอลิน

เรียน 4 ครั้งต่อคอร์ส (ครั้งละ 1 ชม.)
เรียนตัวต่อตัว (เรียนเดี่ยว) สามารถเลือกเวลาเรียนได้
สถานที่เรียนอยู่ในหมู่บ้าน กุลพันธ์วิลล์ 9
ถนน เชียงใหม่-หางดง , แม่เหียะ

สนใจโทร 087-6616864,088-1371126 (ครูจอย)

2,200 บาท

นักเรียนของเรา

ครูผู้สอน

ปรางทอง บูญประเสริฐ (ครูจอย)

- จบปริญญาตรี สาขาเอกเปียโน มหาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่
- กำลังศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
- ประบการณ์สอนดนตรี เด็ก ผู้ใหญ่ มาแล้วกว่า 10 ปี

แผนที่