ดนตรีคลาสสิกมีผลต่อทารกอย่างไร


ดนตรีคลาสสิกมีผลต่อทารกอย่างไร

ดนตรีต่อทารก

เพลงอาจเป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังมาก มันสมบูรณ์แบบมาก มันสามารถทำให้อารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงได้ เพลงนุ่มนวลอ่อนโยนสามารถทำให้คุณร้องไห้ด้วยความดีใจ  เพลงเกี่ยวกับการเอาชนะความยากลำบากสามารถทำให้คุณมองโลกในแง่ดีและให้พลังแก่คุณเพลงที่มีเสียงที่ผ่อนคลายสามารถช่วยให้คุณหลับได้  และเพลงที่มีพลังจะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น ตื่นตัวอยู่เสมอ
มีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ดนตรีสามารถมีต่อเราได้

บางส่วนของการศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่เน้นว่าเพลงจะมีผลต่อจิตใจของทารกอย่างไร? เชื่อกันว่าดนตรีจะมีผลต่อการทำงานของจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแรกของพัฒนาการของเด็กทารก

แม้ว่าเพลงคลาสสิกที่มีผลต่อเด็กทารกจะถูกโต้แย้งกันอย่างแพร่หลาย แต่ผลที่ได้นี้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงผลลัพธ์ที่ได้จากเพลงของโมซาร์ท แม้ว่าอาจจะสรุปไม่ได้ว่าจะทำให้คนฉลาดขึ้นแต่ก็เชื่อว่าดนตรีอาจมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความสามารถทางภาษาของทารก ไม่เพียงแต่ทารกแต่คนทุกวัยก็สัมผัสถึงดนตรีได้

ดนตรีต่อทารก

ในทางนักวิทยาศาสตร์การฟังเพลงคลาสสิกในช่วงวัยเด็กของคุณจะไม่ทำให้คุณฉลาดขึ้น แต่ก็มีผลต่อการเชื่อมโยงเซลล์ประสาทในสมองเพื่อช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น

การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าดนตรีคลาสสิกสามารถปรับปรุงความสามารถของคุณและช่วยให้ทักษะการเรียนรู้ภาษาของคุณดีขึ้น ผลการวิจัยพบว่าทารกที่สัมผัสกับดนตรีคลาสสิกมีแนวโน้มที่จะมี IQ สูงกว่าทารกที่ไม่ได้ฟังเพลงคลาสสิก เมื่อทารกสัมผัสกับดนตรีคลาสสิกความสามารถในการเข้าใจภาษาและการเรียนรู้ของเด็กทารกจะดีขึ้นมากเนื่องจากการฟังเพลงคลาสสิกช่วยให้พวกเขาเข้าใจและแยกแยะระหว่างเสียงที่ซับซ้อน การฟังเพลงคลาสสิกสามารถช่วยให้จิตใจของทารกสงบและลดอาการปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกที่คลอดก่อนกำหนด