คอร์สเรียนเครื่องสาย เชียงใหม่

คอร์สเรียนเครื่องสาย โดยแบ่งออก 4 วิชาดังนี้

  1. ไวโอลีน (Violin)
  2. วิโอล่า (Viola)
  3. เชลโล่ (Cello)
  4. ดับเบิ้ลเบส (Double Bass)

มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเล่นได้อย่างถูกต้อง ฝึกเทคนิคการใช้อวัยวะต่าง ๆ ทั้งมือซ้ายและขวา สอนทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ให้ผู้เรียนสนุกสนาน ได้รับความรู้

คอร์สเรียนเครื่องสาย

เรียน 4 ครั้งต่อคอร์ส (ครั้งละ 1 ชม.)
เรียนตัวต่อตัว (เรียนเดี่ยว) สอนทั้งทฏษฎีและปฏิบัติ
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ได้ความรู้ และ ความสนุกสนาน
สามารถเลือกเวลาเรียนได้
สถานที่เรียนอยู่ในหมู่บ้าน กุลพันธ์วิลล์ 9
ถนน เชียงใหม่–หางดง , แม่เหียะ
โทร 087-6616864(ครูจอย)

2,000 บาท / คอร์ส