เรียนดนตรี เชียงใหม่ | สอนดนตรี เชียงใหม่ หางดง แม่เหียะ

เรียนครั้งละ 1 ชม จำนวน 4 ครั้ง เสริมทักษะการเต้น ( cover dance , pop , basic)

1. Basic Dance
2. Pop Dance
3. Street Dance
เรียนครั้งละ 1ชม.ครึ่ง
– เรียนเดี่ยว 3,500/คน/4ครั้ง
– เรียนคู่ 3,000/คน/4ครั้ง
– เรียนกลุ่ม 3-5 คน 2,000/คน/4ครั้ง

4.Cover Dance
เรียนครั้งละ 1ชม.ครึ่ง
– เรียน4ครั้ง(6ชม.) 3500/คน
– เรียนครั้งละไม่เกิน5 คน

คอร์สเรียนเต้น . Doremi music Dace เป็นคอร์สสำหรับ Cover Dance ที่เน้นตั้งแต่พื้นฐาน จนเต้นเก่ง สามารถเต้นได้เอง โดยครูที่มีประสบการณ์ มีความรู้การเต้น

คอร์สเรียนเต้น